Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

02/12/2017    4.69/5 trong 31 lượt 
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm
ATV MEDIA hỗ trợ hướng dẫn và tư vấn vệ sinh an toàn thực phẩm với các thủ tục, các quy định bắt buộc hoạt động sản xuất thực phẩm và kinh doanh trong lĩnh vực xin giấy phép an toàn thực phẩm bao gồm tập huấn kiến thức ATVSTP, hướng dẫn khám sức khỏe (thẻ xanh) và tư vấn thủ tục xin phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN VÀ TƯ VẤN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

THỦ TỤC, CÁC QUI ĐỊNH BẮT BUỘC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM VÀ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ATTP

Theo quy định, các hoạt động kinh doanh, buôn bán và sản xuất liên quan đến ẩm thực, thực phẩm cần phải có các giấy phép chuyên biệt để được phép kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật tại Việt Nam. Vì vậy với kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo ẩm thực và huấn luyện các chương trình liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ATV MEDIA tổ chức thực hiện hỗ trợ và tư vấn học viên cũng như các đối tác giấy tờ thủ tục như sau:

I. TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Theo Quyết định 43/2005/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 20/12/2005 áp dụng đối với từng ngành nghề sản xuất thực phẩmkinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam là trước khi hoạt động, những cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

II. HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE (THẺ XANH)

Theo quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/03/2007 của Bộ y tế về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn bao gồm các đối tượng vụ thể sau: Người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tất cả các tổ chức, cá nhân là chủ của các cơ sở có sử dụng người lao động và những người lao động trực tiếp kinh doanh độc lập phải có thẻ xanh chứng nhận đầy đủ điều kiện sức khỏe.

III. TƯ VẤN THỦ TỤC XIN PHÉP CHỨNG NHẬN VSATTP

- Ngày 01-07-2011 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 chính thức có hiệu lực. Để hướng dẫn thực hiện luật An toàn thực phẩm Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, theo đó các đơn vị là cá nhân, tổ chức, công ty sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thực phẩm bắt buộc phải xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm.
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm và nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không tiến hành xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo đến đóng cửa và phạt hành chính lên đến 200 triệu (mức phạt quy định chi tiết trong  Nghị định 178/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính vi phạm an toàn thực phẩm) của Chính phủ.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN TƯ VẤN ATVSTP

Bước 1: Khảo sát sơ bộ về cơ sở vật chất, tính pháp lý của các giấy tờ mà khách hàng hiện có.
Bước 2: Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan tới việc xin giấy phép  chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của khách hàng. Cụ thể gồm:
- Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp của các yêu cầu liên quan tới việc xin giấy phép chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do khách hàng đề xuất.
- Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng để có thể được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn các thủ tục cần làm khi thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
- Tư vấn việc chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tư vấn về các vấn đề có liên quan khác.
Bước 3: Khách hàng xác định nhu cầu và ký hợp đồng
Bước 4: Tổ chức đăng ký chứng nhận tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Bước 5: Tư vấn về thực hiện khám sức khỏe cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Bước 6: Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cho khách hàng.
Bước 7: Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm tại Cục và các chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bước 8: Hỗ trợ đón tiếp đoàn thẩm định.
Bước 9: Phản hồi đánh giá của đoàn thẩm định và thực hiện các bổ sung (nếu có)
Bước 10: Theo dõi Hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ cho khách hàng.
Bước 11: Trả kết quả cho khách hàng theo hẹn của cơ quan chức năng 
Bước 12: Thực hiện thủ tục hoàn tất hợp đồng
quy trinh xin giay phep an toan thuc pham

XỬ LÝ VI PHẠM KHI KHÔNG XIN GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Theo điều 24 của Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành năm 2013 mức xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong ngành nghề kinh doanh thực phẩm mà không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cụ thể như sau:
- Khoản 1. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh  dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp xã theo một trong các mức sau đây:
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
- Khoản 2. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện theo một trong các mức sau đây:
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
- Khoản 3.  Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh trở lên theo một trong các mức sau đây:
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
ATV MEDIA