Mạng thư viện

Dịch vụ xin giấy phép Quảng cáo Thực phẩm chức năng Mỹ phẩm

26/05/2023    594    5/5 trong 202 lượt 
Thực phẩm chức năng đang là thực phẩm được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, ngoài việc phải công bố chất lượng sản phẩm, để tiếp thị quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng thì các doanh nghiệp phải tiến hành thêm một thủ tục nữa đó là xin giấy phép quảng cáo (giấy xác nhận nội dung quảng cáo)
Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm thì trước khi quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục này, ATV xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn chi tiết, quý khách hàng tham khảo và liên hệ đến ATV khi có bất kỳ vướng mắc nào.

1. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

- Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế -  đối với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế - đối với quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi - không thuộc trường hợp bị cấm quảng cáo theo Điều 7, Luật quảng cáo 2012.

2. CÁC LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG PHẢI ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG CÁO

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Thực phẩm dinh dưỡng y học.
- Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
- Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo.
Dịch vụ xin giấy phép Quảng cáo Thực phẩm chức năng My phẩm

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG CÁO

- Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu.
- Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
- Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
- Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
- Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
* Nếu quảng cáo trên truyền hình: đĩa hình, đĩa âm thanh; kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc;
* Nếu quảng cáo trên các phương tiện khác: Maket nội dung dự kiến quảng cáo in mẫu;
* Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện:
- Xác nhận nội dung quảng cáo đối với mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình;
- Chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể);
- Nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên;
* Lưu ý:
- Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo nếu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài;

4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO:

Tương tự, không phải cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nào cũng có thể xin giấy phép quảng cáo, chỉ có những cơ sở đạt những điều kiện sau đây:
- Cơ sở phải đăng ký đầy đủ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2012/TT-BCT.
- Sản phẩm không thuộc sản phẩm cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
- Cơ sở phải đáp ứng quy định về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Nội dung quảng cáo chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm như đăng ký.
- Nội dung quảng cáo phải phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
- Đây là quy định chung áp dụng cho các thực phẩm thông thường, còn đối với những thực phẩm cụ thể, ví dụ như quảng cáo thực phẩm chức năng sẽ có thêm những điều kiện khác phù hợp.

5. NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG:

5.1. Nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, poster, áp phích phải bảo đảm đúng tác dụng của sản phẩm đã công bố; ngoài các nội dung đã công bố, nếu có nội dung khác thì phải có tài liệu khoa học chứng minh và phải bảo đảm chính xác trung thực các nội dung sau:
- Tên sản phẩm;
- Xuất xứ hàng hoá, tên địa chỉ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu;
- Tác dụng của sản phẩm (nếu có);
- Các cảnh báo khi sử dụng sản phẩm (nếu có);
- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản (đối với các sản phẩm có cách sử dụng, cách bảo quản đặc biệt);
5.2. Nội dung quảng cáo phải có dòng chữ hoặc lời đọc “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”,
5.3. Đối với quảng cáo trên bảng, biển, pano, kệ giá kê hàng, các vật dụng khác, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động không nhất thiết phải chứa đầy đủ các nội dung thông tin về sản phẩm (cách dùng, tác dụng, bảo quản) nhưng phải bảo đảm phù hợp với nội dung đã công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

6. DICH VỤ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ ATV:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện Thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng
- Kiểm tra, đánh giá hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
+ Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng
+ Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có)
+ Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp giấy phép và kịp thời thông báo cho quý khách hàng;
+ Nhận và giao lại cho khách hàng giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng do cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp phép.

7. CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG TRONG VIỆC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM:

- Luật Quảng cáo năm 2012;
- Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo;
- Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Những câu hỏi thường gặp

1. Thời hạn giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng bao lâu?

Thời hạn giấy xác nhận nội dung quảng cáo là tương ứng với thời hạn còn lại của giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng. Như vậy, thời hạn tối đa của giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng là 5 năm theo giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng.

2. Cá nhân có xin được giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng không?

Cá nhân không xin được giấy xác nhận nội dung quảng cáo, giấy phép quảng cáo chỉ cấp cho doanh nghiệp.

3. Có tra cứu được giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng hay không?

Doanh nghiệp có thể tra cứu giấy xác nhận nội dung quảng cáo qua WEBSITE http://xacnhanquangcao.vfa.gov.vn.

4. Công ty chúng tôi không phải là công ty đứng tên trên giấy công bố thực phẩm chức năng.

Công ty bạn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng được và như vậy là hoàn toàn phù hợp với quy định nhưng với điều kiện bên bạn phải được ủy quyền của bên đứng tên trên hồ sơ công bố thực phẩm chức năng cho phép bên công ty bạn thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng đó
ATV - Partner for Your Success!
ATV CONSULT