Mạng thư viện

Giấy phép

Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ giấy phép PCCC, An minh trật tự, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép Hộ kinh doanh, giấy phép đấu tư, giấy phép quảng cáo, giấy phép khuyến mãi, giấy phép lưu hành tự do CFS, giấy phép y tế HC, giấy phép sản xuất rượu, giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép nhập khẩu rượu...
Dịch vụ xin giấy phép Quảng cáo Thực phẩm chức năng Mỹ phẩm
Thực phẩm chức năng đang là thực phẩm được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, ngoài việc phải công bố chất lượng sản phẩm, để tiếp thị quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng thì các doanh nghiệp phải tiến hành thêm một thủ tục nữa đó là xin giấy phép quảng cáo (giấy xác nhận nội dung quảng cáo)