Mạng thư viện

Công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩmCông bố chất lượng sản phẩm là quá trình thông báo công khai về chất lượng, tính năng, thành phần và các thông tin liên quan đến sản phẩm để người tiêu dùng có thể đánh giá và lựa chọn sản phẩm một cách đúng đắn. Đây là một phần quan trọng của quy trình quảng cáo và tiếp thị sản phẩm.
Thủ tục hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm mới nhất
Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt nam hoặc là đại diện công ty nước ngoài đưa thực phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam đều bắt buộc phải công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.