Mạng thư viện

Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩmGiấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm (hay còn gọi là giấy phép ATTP) là một tài liệu quan trọng được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, lưu thông, và bán hàng thực phẩm. Nó chứng nhận rằng doanh nghiệp đã tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm.
Dịch vụ xin giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018
Giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là giấy phép chứng tỏ cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định sản xuất theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực phẩm trước khi đưa ra thị trường an toàn với sức khỏe con người. Làm thế nào để có được giấy phép VSATTP?