Mạng thư viện

Tag: "dich vu cong bo thuc pham"

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng
Để kinh doanh được các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bào vệ sức khoẻ hoặc bổ sung này, các đơn vị sản xuất cần phải có giấy phép công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước và nhập khẩu. Vậy công bố thực phẩm là gì? Thủ tục công bố thực phẩm chức năng như thế nào?