Mạng thư viện

Tag: "cau truc ma vach"

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1)
Mã vạch sản phẩm (hay còn gọi là barcode) là dãy các khoảng trống và vạch kẻ song song với độ dài, ngắn, đậm, nhạt khác nhau. Đây là cách để doanh nghiệp, đối tác và khách hàng nhận biết xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1)