Mạng thư viện

Dịch vụ mã số mã vạch

Dịch vụ mã số mã vạchMã số mã vạch là một hệ thống mã hóa thông tin dưới dạng các đường vạch song song và khoảng trắng được in trên bề mặt sản phẩm. Nó được sử dụng để định danh và theo dõi sản phẩm trong quá trình sản xuất, vận chuyển và bán hàng.
Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1)
Mã vạch sản phẩm (hay còn gọi là barcode) là dãy các khoảng trống và vạch kẻ song song với độ dài, ngắn, đậm, nhạt khác nhau. Đây là cách để doanh nghiệp, đối tác và khách hàng nhận biết xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1)