Mạng thư viện

Dịch vụ Nhãn hiệu hàng hoá

Dịch vụ Nhãn hiệu hàng hoáTra cứu khả năng bảo hộ, phân nhóm ngành nghề phù hợp, soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, nộp và theo dõi tại Cục SHTT Việt Nam
Thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu nhãn hiệu cho công ty và sản phẩm
Làm sao đăng ký thương hiệu độc quyền cho sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp của mình? Tại sao phải đăng ký độc quyền cho thương hiệu? Liệu mình có thuộc diện được đăng ký hay không? Thủ tục đăng ký có phức tạp? Hồ sơ mình cần chuẩn bị bao gồm những gì? Bao lâu sau đăng ký thì có được giấy chứng nhận?