Giấy phép ATTP sản xuất thực phẩm chức năng

Giấy phép ATTP sản xuất thực phẩm chức năng

Giấy phép ATTP sản xuất thực phẩm chức năngThực phẩm chức năng là những sản phẩm thực phẩm hay thảo dược đã được các nhà sản xuất nghiên cứu có giá trị thành phần dinh dưỡng có tác dụng tốt cho sức khoẻ. Bộ Y Tế quy định tất cả các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất TPCN phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm mới đuợc hoạt động.
 
Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh tỏi đen
Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm cho loại hình sản xuất kinh doanh tỏi đen là thủ tục bắt buộc mà các doanh nghiệp cần phải làm, để chứng minh rằng cơ sở đủ điều kiện để sản xuất ra sản phầm an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng, nhưng trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng xin được giấy phép một cách dễ dàng.
Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đông trùng hạ thảo
Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm cho loại hình sản xuất kinh doanh đông trùng hạ thảo là thủ tục bắt buộc mà các doanh nghiệp cần phải làm, để chứng minh rằng cơ sở đủ điều kiện để sản xuất ra sản phầm an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng, nhưng trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng xin được giấy phép một cách dễ dàng.
Đầu  Trước   1  2